Koordynator organizacyjny: Kamila Fiderer

0

Informacje podstawowe:
Skuteczna ochrona praw wyłącznych ma szczególne znaczenie w działalności firm farmaceutycznych – zarówno innowacyjnych, jak i generycznych. W trakcie seminarium przedstawione zostaną różne aspekty i możliwości wykorzystania praw wyłącznych w strategii działalności firm farmaceutycznych. Przedstawione zostaną procedury ich uzyskiwania, utrzymania i egzekwowania ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych dla branży farmaceutycznej aspektów.
Aby spełnić Państwa oczekiwania, seminarium prowadzone będzie przez rzeczników patentowych specjalizujących się w ochronie własności przemysłowej w farmacji, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą, bazując na przepisach prawa oraz na doświadczeniu wynikającym ze współpracy z firmami farmaceutycznymi.

Dlaczego warto skorzystać z seminarium:
Prawa własności przemysłowej są jednym z głównych czynników regulujących dostęp do rynku produktów farmaceutycznych. Warto lepiej poznać te reguły, aby zoptymalizować swoje działania biznesowe.

Kto najbardziej skorzysta ze spotkania:

kadra menadżerska firm farmaceutycznych
pracownicy działów rozwoju produktów firm farmaceutycznych
pracownicy działów IP firm farmaceutycznych
pracownicy rejestracji firm farmaceutycznych
pracownicy marketingu firm farmaceutycznych
Trudne pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas seminarium:

jak chronić swoje produkty?
jak zabezpieczać swoją markę?
jak minimalizować ryzyko naruszenia praw należących do osób trzecich?
jak korzystać z wyników badań czystości patentowej?
jak zaplanować działania prawne towarzyszące wprowadzaniu generyku na rynek?
jak uniknąć zabezpieczenia powództwa?
Eksperci prowadzący spotkanie:

Agnieszka Śnieżko notka»
Anna Grzelak notka»
Rafał Witek notka»

PROGRAM

9.00 Rozpoczęcie spotkania 10 min
9.10 Blok tematyczny: System praw własności intesuplementtualnych
Prawa autorskie vs. prawa własności przemysłowej
Jakie rozwiązania techniczne można chronić? Patenty i wzory użytkowe.
Terytorialny zakres ochrony rozwiązań technicznych – tryby uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce i za granicą.
Jaki zabezpieczyć swoją markę i wygląd zewnętrzny produktu? Znaki towarowe i wzory przemysłowe.
Terytorialny zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych – tryby uzyskania ich ochrony w Polsce i za granicą.
120 min
11.10 Sesja pytań i odpowiedzi
20 min
11.30 Przerwa na kawę 20 min
11.50 Blok tematyczny: Patenty w farmacji
Jakie rozwiązania farmaceutyczne można opatentować
kategorie wynalazków farmaceutycznych; zdolność patentowa
Dodatkowe prawo ochronne (SPC)
Poszukiwania patentowe – zdolność patentowa vs. czystość patentowa
Strategie patentowe w farmacji
80 min
13.10 Sesja pytań i odpowiedzi
20 min
13.30 Przerwa na obiad 40 min
14.10 Blok tematyczny: Znaki towarowe w farmacji
Znaki towarowe – co różni je od oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, nazw międzynarodowych i nazw handlowych suplementów
Możliwość ochrony nazwy handlowej suplementu jako znaku towarowego
Rodzaje znaków towarowych i związany z tym zakres ich ochrony
Zdolność odróżniająca znaków towarowych a ich zdolność rejestracyjna
Strategie realizowane za pośrednictwem znaków towarowych w farmacji
60 min
15.10 Sesja pytań i odpowiedzi
20 min
15.30 Przerwa na kawę 20 min
15.50 Blok tematyczny: Wykonywanie praw wyłącznych w Polsce: zagadnienia procesowe na przykładzie postępowania o naruszenie
Jak przygotować się do procesu?
Zatrzymanie towarów na granicy
Postępowanie zabezpieczające
Pozew i sprawa o naruszenie
Pozew i sprawa o ustalenie
60 min
16.50 Sesja pytań i odpowiedzi
10 min
17.00 Zakończenie dnia, rozdanie certyfikatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj